Uitwisselingsproject voor leefloners levert positieve resultaten

Uitwisselingsproject voor leefloners levert positieve resultaten

Kortrijk Anderstaligen die een leefloon ontvangen, slagen er meestal niet in om in het gewone arbeidscircuit werk te vinden. Specifiek voor hen heeft het OCMW van Kortrijk een uitwisselingsproject uitgewerkt met zijn collega's uit Frankrijk en Wallonië. Het doel van het project is dubbel: die mensen een job leren, maar ook een andere taal. Zo zien ze bovendien in dat bijvoorbeeld Moeskroen of Rijsel niet eens zo ver liggen. Het project loopt nu een half jaar, de ervaringen zijn positief.