Fietseling Oostende geeft Verroeste Spaak aan AWV

Fietseling Oostende geeft Verroeste Spaak aan AWV

Oostende Jaarlijks reikt Werkgroep Fietseling 'spaken' uit: de Gouden, Zilveren en Verroeste Spaak. De eerste twee voor een realisatie die een positieve bijdrage vormt voor een veilig Oostende. De derde - de negatieve tegenhanger - is toegekend aan de herinrichting van het kruispunt Elisabethlaan-Torhoutsesteenweg.