CD&V Tielt : "Wat is totale kostprijs van de asbestvervuiling Gildhof ?"

CD&V Tielt : "Wat is totale kostprijs van de asbestvervuiling Gildhof ?"

Tielt Weet iemand hoeveel de asbestproblematiek van het cultuurcentrum Gildhof tot op vandaag heeft gekost ? CD&V-raadslid Hedwig Verdoodt wil het nu eens graag van de bestuursmeerderheid horen. En na de asbestverwijdering moet de herinrichting van de schouwburgzaal nog starten.

Kostprijs asbestverwijdering Gildhof Tielt : 500.000 euro

Kostprijs asbestverwijdering Gildhof Tielt : 500.000 euro

Tielt De kostprijs van de asbestverwijdering -en reiniging wordt op 500.000 euro geraamd. Dat is precies één derde van de kostprijs van de nieuwe jeugdlokalen. Beide dossiers worden aan de gemeenteraad voorgelegd.

Gildhof Tielt programmeert voor seizoen 2017-18 geen enkele voorstelling in eigen zaal

Gildhof Tielt programmeert voor seizoen 2017-18 geen enkele voorstelling in eigen zaal

Tielt update Na de vaststelling van minimale asbestwaarden blijken de offertes voor de verwijdering en de reiniging van de theaterzaal veel hoger dan geraamd. Uit voorzorg wordt in de theaterzaal dan ook voor het nieuwe seizoen 2017-18 geen enkele voorstelling geprogrammeerd. Het stadsbestuur volgt daarmee het advies van de raad van bestuur van het Gildhof.

Herbeleef de gemeenteraad van Tielt : 635.000 euro voor renovatie dak Gildhof

Herbeleef de gemeenteraad van Tielt : 635.000 euro voor renovatie dak Gildhof

Tielt De raadsleden kwamen bijeen voor een uitgebreide agenda. Er kwam een uitgebreid hoofdstuk financiën aan bod. Zo kost de renovatie en asbestverwijdering van het dak van cultuurcentrum Gildhof ruim 635.000 euro. Deels om de stadskas te spijzen gaat de stad over tot de verkoop van gebouwen en gronden.

6 jaar werken aan renovatie van Gildhof in Tielt

6 jaar werken aan renovatie van Gildhof in Tielt

Tielt Bij de voorstelling van het seizoen 2013-2014 onderstreepte Gildhofdirecteur Rik Demoen dat het Tieltse cultuurcentrum zich onverminderd tot doel stelt een zo breed mogelijk publiek te bereiken.