Vuilniszakken uit straatbeeld

Lo-Reninge Vanaf 1 januari 2009 start de selectieve huisvuilomhaling in Lo-Reninge. Dan treedt het DIFTAR-systeem in werking met de invoering van een groene gft-container en een grijze restafvalcontainer. Een grondige verandering die dan ook de nodige uitleg vereist. Daarom vindt op 4 en 5 september een tweetal infovergaderingen plaats.