Meer ruimte voor wonen en werken dankzij GRUP

Meer ruimte voor wonen en werken dankzij GRUP

Oostende De Vlaamse regering heeft het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor Oostende goedgekeurd. De afbakening van het regionaal stedelijk gebied Oostende biedt volgens de Vlaamse overheid een gezonde mix van wonen, werken en ontspanning. Er is nu een wettelijk kader voor 148 hectare extra industrie en meer dan 2000 nieuwe woningen.