Minder geurhinder in Rumbeke

Minder geurhinder in Rumbeke

Rumbeke De investeringen tegen de geurhinder in de buurt van een aantal bedrijven in Rumbeke lijken hun vruchten af te werpen. Het aantal geurdagen, dagen waarop er klachten komen over de geur, is aanzienlijk afgenomen.

Geurhinder door zwavel van 'blauw kot' in Wervik wordt aangepakt

Geurhinder door zwavel van 'blauw kot' in Wervik wordt aangepakt

Wervik Het bedrijf Holiday Pigments uit Comines (Frankrijk) blijft voor geurhinder zorgen in het naburige Wervik. Het probleem werd al een paar keer aangekaart op de gemeenteraad. Gouverneur Paul Breyne kondigde ondertussen aan dat er permanent grensoverschrijdend milieuoverleg komt. Het bedrijf moet de luchtfilters en waterzuiveringsinstallatie in orde stellen.

Buurt krijgt uitleg over geurhinder in Laagweg in Wervik

Buurt krijgt uitleg over geurhinder in Laagweg in Wervik

Wervik Het gemeentebestuur van Wervik organiseert vanavond een infovergadering voor de bewoners uit de buurt van de Laagweg en de Menensesteenweg. Die klagen al langer van geurhinder. De overlast zou komen van het bedrijf Vandewiele Recycling.

Overlast bedrijventerrein Lekkens heeft geen direct gevolg voor gezondheid

Overlast bedrijventerrein Lekkens heeft geen direct gevolg voor gezondheid

Rumbeke Een studie toont aan dat de geuroverlast van bedrijventerrein Lekkens geen directe gevolgen heeft voor de gezondheid. Die studie kwam er op vraag van Leefbaar Rumbeke - Oekene dat zich afvroeg of er naast de geurhinder ook gevolgen zijn voor de gezondheid. Direct niet meteen, indirect wel.

Shanks garandeert einde geurhinder bedrijf

Shanks garandeert einde geurhinder bedrijf

Roeselare Vorige week liet milieuschepen Nathalie Muylle optekenen dat er voorlopig onvoldoende garanties zijn om afvalverwerkingsbedrijf Shanks een nieuwe milieuvergunning te bezorgen. "Dat is geen waar", repliceert Geert Schoutteten, exploitatiedirecteur bij Shanks. "De argumenten waar de schepen beroep op doet zijn al lang achterhaald."

Omwonenden vrezen (nog) meer geurhinder

Lendelede Op een infovergadering werd meer uitleg gegeven over de milieuvergunning die het landbouwbedrijf Maes in de Kortrijksestraat in Lendelede heeft aangevraagd. De omwonenden reageerden met de nodige scepsis op de stelling dat de geurhinder niet zou toenemen.

Provincie plant kenniscentrum rond geurhinder

Provincie plant kenniscentrum rond geurhinder

Brugge Het West-Vlaamse provinciebestuur heeft voor 2011 een budget van 50.000 euro voorzien voor de opstart van een kenniscentrum voor geur, fijn stof en andere emissies.

Buurt ongerust over uitbreiding Vacomet

Buurt ongerust over uitbreiding Vacomet

Rumbeke Buurtbewoners van de sloop- en recyclagefirma Vacomet zijn het beu : "Vergunningen zijn toegekend terwijl dat niet mocht en als we zoeken naar een schuldige schuift iedereen de verantwoordelijkheid af." Vacomet-bedrijfsleider Miguel Vanoosthuyze begrijpt de commotie niet. "Met de herinrichting van de site willen we de impact van onze activiteiten beperken."

Stookolielek veroorzaakt geurhinder

Roeselare In Roeselare is een flinke hoeveelheid mazout terechtgekomen in de rioleringen. De brandstof lekte bij een metaalbedrijf en kwam in de riool in de Dammestraat terecht, vanwaar het doorstroomde naar de Brugsesteenweg.