Oude verffabriek Gero Paints gesloopt en bodem gesaneerd

Roeselare De bodem van de vroegere verffabriek Gero Paints in de Oostnieuwkerkesteenweg is volledig gesaneerd. De sanering begon al in 2000 maar de sociale huisvestingsmaatschappij De Mandel werd met specifieke problemen geconfronteerd, zoals te hoge concentraties benzeenverbindingen en niet gekende ondergrondse tanks.