Geen overheveling naar gerechtelijk arrondissement Kortrijk

Tielt Sp.a, Open VLD en NV-A hebben zich verzet tegen het voorstel van minister van Stefaan De Clerck (CD&V) om Tielt over te hevelen naar het gerechtelijke arrondissement Kortrijk. Dat meldt gemeenteraadslid Simon Bekaert (Sp.a).