Gemeentebestuur Zuienkerke afwijzend tegenover fusie

Zuienkerke Tijdens het vragenuurtje na de gemeenteraad van donderdag 31 mei vroeg raadslid Leo Vanbesien (LB) naar een stand van zaken in verband met het voorstel van VOKA om kleine gemeenten te laten fusioneren. Volgens burgemeester Alain De Vlieghe (LB) is daar, althans voor volgende legislatuur nog geen sprake van.

Belasting op leegstand en verwaarlozing in Zuienkerke

Zuienkerke Tijdens de gemeenteraad van donderdagavond werd beslist om de opcentiemen op onroerende voorheffing op 1800 te houden en de personenbelasting op 7 %. Nieuw voor dit jaar is een belasting op leegstand en verwaarlozing van gebouwen en woningen.

Nieuw fietspad Driftweg op stapel

Zuienkerke De Driftweg of de vroegere gewestweg N317 is aan vernieuwing toe. Omdat de zeekant op het grondgebied van De Haan ligt en de overkant ( kant Lekkerbek) in Zuienkerke, sloten de beide gemeenten voor de renovatiewerken een samenwerkingsovereenkomst. Dat werd beslist op de gemeenteraad van vorige week.

Koeistraat wordt in oorspronkelijke staat hersteld, Verloren Hooistraat niet

Uitkerke Omdat de Koeistraat na de omvorming naar tweesporenstraat niet aan de vooropgestelde plannen voldoet, laat minister Hilde Crevits de landelijke weg opnieuw in zijn oorspronkelijke staat herstellen. Tegen de omvorming naar tweesporenstraat rees heel wat protest. Zwakke weggebruikers hopen nu dat ook de Verloren Hooistraat wordt hersteld.

Samenstelling seniorenraad goedgekeurd

Zuienkerke Als een van de laatste gemeenten in West-Vlaanderen keurde de Zuienkerkse gemeenteraad op donderdag 27 november de oprichting van een ouderenadviesraad goed. De samenstelling ervan loopt tot aan de volgende gemeenteraadsverkiezingen.