Herbeleef de gemeenteraad van Tielt: waar moet de academie naartoe?

Herbeleef de gemeenteraad van Tielt: waar moet de academie naartoe?

Tielt Stad Tielt wil de stedelijke academie voor woord en kunst verhuizen en is hiervoor een onderzoek gestart. Hiervoor worden diverse pistes bewandeld: het gebouw van de belastingen, de gesloopte fabriek Van Maele in de Bruggestraat, de collegesite? Of nog elders?

Vanaf 20 uur op de gemeenteraad van Tielt

Vanaf 20 uur op de gemeenteraad van Tielt

Tielt De agenda van maart is beperkt : het aansnijden van woonuitbreidingsgebieden en verkavelingen ligt voor. CD&V vraagt in een bijgevoegd punt aandacht voor de kansarmoede.

Herbeleef de gemeenteraad in Tielt: twee heikele dossiers staan centraal

Herbeleef de gemeenteraad in Tielt: twee heikele dossiers staan centraal

Tielt De raadsleden komen om 20 uur bijeen. Het wordt uitkijken naar de politieke discussies over onder meer het voorgestelde budget 2018. Daarin gaat onder meer 1,5 miljoen extra naar de inrichting van het cultuurcentrum Gildhof na de asbestverwijdering. Een ander heikel dossier wordt ongetwijfeld de verdere ontwikkeling van het stadsvernieuwingsproject op de collegesite.

Herbeleef de gemeenteraad van Tielt : 635.000 euro voor renovatie dak Gildhof

Herbeleef de gemeenteraad van Tielt : 635.000 euro voor renovatie dak Gildhof

Tielt De raadsleden kwamen bijeen voor een uitgebreide agenda. Er kwam een uitgebreid hoofdstuk financiën aan bod. Zo kost de renovatie en asbestverwijdering van het dak van cultuurcentrum Gildhof ruim 635.000 euro. Deels om de stadskas te spijzen gaat de stad over tot de verkoop van gebouwen en gronden.