Herbeleef de gemeenteraad van Roeselare: Trax-site krijgt groene omgeving

Herbeleef de gemeenteraad van Roeselare: Trax-site krijgt groene omgeving

Roeselare Op de Roeselaarse gemeenteraad werden de plannen voor een groene Trax-site voorgesteld. Daarbij ook aandacht voor voldoende fietsstallingen én er komt ook een skatepark, iets waar ze in Roeselare al lang op wachten. Verder was er aandacht voor de piste én Claus Demeersseman legde de eed af als gemeenteraadslid.

Herbeleef de Roeselaarse gemeenteraad : eerste stappen ovonde nieuwbouw AZ Delta

Herbeleef de Roeselaarse gemeenteraad : eerste stappen ovonde nieuwbouw AZ Delta

Roeselare In 2019 wordt het nieuwe ziekenhuis van AZ Delta in gebruik genomen in Rumbeke, en tegen die tijd moet er op de N36 een heel nieuwe verkeerswisselaar komen. Het Vlaamse Gewest (AWV) en de stad Roeselare bereikten ondertusssen een akkoord rond dit project. De Roeselaarse gemeenteraad zette het licht op groen voor de aankoop van de woning aan de Nieuwe Abelestraat 1, die zal worden gesloopt.

Geen verplicht toilet voor nieuwe winkels in Roeselare

Roeselare De bestuursmeerderheid gaat niet in op het voorstel van N-VA-raadslid Frederik Declercq om nieuwe winkels te verplichten een toilet op hun verkoopsoppervlakte te voorzien. Volgens schepen Griet Coppé zijn er op het grondgebied heel wat in kaart gebrachte openbare toiletten. En als de nood zo hoog zou zijn, zouden de winkels daarin zelf voorzien

Roeselaars stadsbestuur verwerpt burgervoorstel voor verlaging gemeentebelastingen

Roeselaars stadsbestuur verwerpt burgervoorstel voor verlaging gemeentebelastingen

Roeselare De bestuursmeerderheid gaat niet in op het burgervoorstel, maandagavond op de gemeenteraad voorgelegd door de sociale groepen de Gezinsbond, Okra-55 plus en het ACV, om de gemeentebelastingen te verminderen. "Er leeft een blijvend ongenoegen onder de bevolking", aldus Jef Bevers van de Gezinsbond. Een eventuele verdere verlaging van de fiscale druk wordt onderwerp van gesprek tijdens de komende budgetbesprekingen.

Groen! Roeselare stelt voor om het gebouw van de ex-Nationale Bank weer te verkopen

Roeselare Filiep Bouckenooghe, raadslid voor Groen!, stelde maandagavond op de gemeenteraad voor om het gebouw van de ex-Nationale Bank in de H. Consciencestraat weer te verkopen. Het voorstel werd verworpen. Naast de inplanting van het Infopunt Stadsvernieuwing gaat de bestuursmeerderheid de gelijkvloerse verdieping verbouwen tot foyer en tentoonstellingsruimte.

Afschaffing huisvuiltaks vermoedelijk in 2011

Roeselare Er komt in 2010 geen nieuwe lastenverlaging. Dat is gebleken op het 'conclaaf' van het college van burgemeester en schepenen, dat het budget 2010 en de meerjarenplanning voorbereidt. De huisvuiltaks wordt vermoedelijk in 2011 afgeschaft.

Projectgroep bekijkt piste om stadhuis enkel nog te gebruiken voor protocollaire zaken

Roeselare Geen politicus die het wil bevestigen, maar komt er binnen afzienbare tijd een grondige herschikking van de stadsdiensten? Een projectgroep houdt alles tegen het licht. Eén van de vragen is: wordt er verder geïnvesteerd in het huidige stadhuis of komt er een nieuw - zogenaamd stadskantoor - op een andere site? Er werd nog niks beslist. Het (politiek) draagvlak is momenteel onvoldoende groot en ook budgettair is er in deze legislatuur geen ruimte.

Spillebad blijft een zorgenkind

Roeselare Mooi weer en vakantie, maar het Spillebad is dicht. Nog maar eens werd de heropening na de jaarlijkse schoonmaak met een week uitgesteld. Geert Messiaen (Open VLD) is het beu. "Wat loopt er nu echt fout in het zwembad ?" Er werd een advocaat aangesteld om de verantwoordelijkheden na te gaan. De heropening van het grote bad is voorzien op 8 juli.