Lichtervelde verleent erfpacht site Van Coillie aan Tordale

Lichtervelde verleent erfpacht site Van Coillie aan Tordale

Lichtervelde Op de gemeenteraad van maandag 28 februari werd het verlenen van de erfpacht voor de site Van Coillie aan Tordale goedgekeurd. De site zal ontwikkeld worden als zone voor begeleid wonen. Oppositiepartijen Open VLD en SOMM onthielden zich, CD&V-er Johan Goddyn stemde tegen het voorstel van zijn eigen fractie.

Steven Bogaert leidt CD&V Lichtervelde

Lichtervelde Op donderdag 21 januari koos CD&V Lichtervelde een nieuwe voorzitter. Steven Bogaert werd met 97,3 procent van de stemmen verkozen en krijgt hiermee van de CD&V-leden het mandaat om de afdeling Lichtervelde de komende drie jaar te leiden.

Spoorwegtunnel komt er eindelijk

Lichtervelde Na de verkiezingsoverwinning in 1982 beloofden de CVP-mandatarissen de aanleg van een tunnel onder de spoorwegovergang tussen de Statiestraat en de Kortemarkstraat in Lichtervelde.

Tegenwind voor meerjarenplan OCMW

Lichtervelde Het meerjarenplan van het OCMW kreeg heel wat kritiek op de gemeenteraad. Vooral de verhoging van de ligdagprijs van het rusthuis en een extra wasbehandelingsprijs vielen niet in goede aarde.