Gemeentebegroting heeft een tekort van 300.000 euro

Kuurne Bij de vaststelling van de gemeenterekening, het verslag bij die rekening en de balans, resultatenrekening en toelichting ervan voor het dienstjaar 2008 meldde burgemeester Carl Vereecke voor het eerst een tekort van 306.718 euro of 2,05 procent op de totale uitgaven van het dienstjaar.

Groen wil sluipverkeer loskaai Leie onmogelijk maken

Kuurne Frans Ramon (Groen!) vroeg op de gemeenteraad van deze week maatregelen om het toenemend autoverkeer dat van de loskaai aan de Leie, soms per vergissing, over het jaagpad naar Kortrijk rijdt onmogelijk te maken.

Gunstig advies voor Attakwa als geloofsgemeenschap

Kuurne De raad keurde de aanvraag van de moskeevereniging ATTAKWA te Kortrijk goed om erkend te worden als lokale Islamitische geloofsgemeenschap met twee tegenstemmen van Vlaams Belang en één onthouding van LDD.

Snelheidsbeperking op de Rijksweg

Kuurne Na twee recente zware ongevallen op het kruispunt tussen de vroegere Rijksweg en de Hulstsestraat aan Den Herder wil de gemeente de snelheid op de Rijksweg op het Kuurnse grondgebied, dat is de omgeving van Den Herder, herleid zien van 70 tot 50 km/uur. Dat werd bekend gemaakt op de laatste gemeenteraad.