Kritiek op Efin in gemeenteraad Ledegem

LedegemRaadslid en oud-burgemeester Paul Vanhie (Actief) uitte op de gemeenteraad felle kritiek op de werking van Efin,Infrax en andere vennootschappen voor energievoorziening.