Herbeleef de gemeenteraad van Diksmuide

Herbeleef de gemeenteraad van Diksmuide

Diksmuide Op de agenda staan onder meer het terrasreglement van de Grote Markt, de heraanleg van parkeerstroken in Woumen en de aankoop van 2 elektrische bestelauto's voor de dienst gebouwen. Er zijn 2 biedingen voor de verkoop van het recyclagepark, maar alvorens die goed te keuren moeten de onderhandelingen voor de aankoop van een nieuw herlokaliseringsterrein afgerond zijn.

Herbeleef de gemeenteraad van Diksmuide: géén volksraadpleging

Herbeleef de gemeenteraad van Diksmuide: géén volksraadpleging

Diksmuide De wijziging van het parkeerbeleid vanaf 1 september 2016 werd geëvalueerd en bijgestuurd en treedt definitief in werking op 1 maart 2017.

Nadat de officiële telling uitwees dat er onvoldoende handtekeningen werden ingediend door Idee2006 om een referendum te mogen oganiseren rond het thema 'parkeermogelijkheden rond de Grote Markt', heeft de gemeenteraad na kennisname en op grond van het betreffende artikel van het gemeentedecreet besloten om hiervoor een extra agendapunt toe te voegen aan de gemeenteraad van vanavond.

op de gemeenteraad in Diksmuide: Stad wil Boterhalle vernieuwen

op de gemeenteraad in Diksmuide: Stad wil Boterhalle vernieuwen

Diksmuide Vanavond op de gemeenteraad wordt het vernieuwingsproject voor de Boterhalle voorgesteld. Er wordt een plein gecreëerd dat aansluiting vindt bij het plein voor het cultuurcentrum. Zo worden beide sites met elkaar verbonden en kan de Maria Doolaeghestraat opgewaardeerd worden. Er komt ook een halte voor bussen van De Liijn.

herbeleef hier de gemeenteraad van Diksmuide

herbeleef hier de gemeenteraad van Diksmuide

Diksmuide Flink wat wegenwerken op de agenda van de gemeenteraad van Diksmuide, vanavond. Bijvoorbeeld de heraanleg van de Bortierlaan en een stuk van de Stationsstraat. Voor de materiaalkeuze wordt rekening gehouden met het masterplan Grote Markt en omgeving. Zo zal de rijweg in de Bortierlaan voorzien worden in uitgewassen beton en de voetpadzones zullen in dezelfde natuursteenverharding zijn als in de Generaal Baron Jacquesstraat en delen van de Grote Markt. In de Bortierlaan komt er aan één zijde een dubbelrichtingsfietspad.

herbeleef hier de gemeenteraad Diksmuide: sportpark De Pluimen krijgt kunstgrasterrein

herbeleef hier de gemeenteraad Diksmuide: sportpark De Pluimen krijgt kunstgrasterrein

De gemeenteraad van Diksmuide heeft de aanleg van een kunstgrasterrein op het Sportpark De Pluimen goedgekeurd. In de conceptstudie komt de parking voor het volledige sportpark op het voetbalterrein dichtst bij de sporthal. Omdat de bespelingscapaciteit van een kunstgrasterrein hoger is dan van een terrein met natuurgras, kunnen er 2 terreinen in 1 geïntegreerd worden.

Ouders en kinderen in protestmars door Keiem

Ouders en kinderen in protestmars door Keiem

Keiem Naar aanleiding van de geplande herstructureringsplannen van het stadsbestuur van Diksmuide heeft de ouderraad van Keiem een vredesvolle maar indrukwekkende protestactie georganiseerd.

Diksmuide wil wildgroei reclameborden inperken

Diksmuide wil wildgroei reclameborden inperken

Diksmuide De gemeenteraad heeft een belasting goedgekeurd op reclamedragers langs de openbare weg. Hoofddoel is niet het spijzen van de stadskas, wel de wildgroei van dergelijke borden inperken en visuele hinder tegengaan.

Oppositie wil in- en uitrit pendelparking station Diksmuide wijzigen

Oppositie wil in- en uitrit pendelparking station Diksmuide wijzigen

Diksmuide Tijdens de gemeenteraad van maandag 4 november in Diksmuide stelden de fracties N-VA en Idee2006 voor de in- en uitrit van de nieuwe parking aan het station te wijzigen. Schepen Kurt Vanlerberghe wil de huidige regeling voorlopig behouden. Later kan de gemeenschappelijke ontsluitingsweg voor de toekomstige kleinhandelszone worden gebruikt.

N-VA en Idee2006 verlaten voortijdig gemeenteraad Diksmuide

Diksmuide De oppositiepartijen N-VA en Idee2006 hebben maandagavond de gemeenteraad voortijdig verlaten. N-VA vond het niet logisch dat er al retributieverhogingen op de gemeenteraad werden gebracht, zonder een meerjarenplan en budget voor 2014. En Idee2006 hekelde "het gebrek aan inpraak."

Vraag om actie tegen verloedering langs Schorestraat Leke

Leke Jan Van Acker (Idee2006) vroeg op de Diksmuidse gemeenteraad van maandagavond 17 december uitleg over de verloederde toestand van een perceel grond in de Schorestraat in Leke. Het bleek OCMW-eigendom en het staat te koop. "De procedure loopt", zei OCMW-voorzitter Robert Bailleul (CD&V).

Diksmuide voert blauwe zone in

Diksmuide Diksmuide voert een gedeeltelijke blauwe zone in, onder meer in de IJzerlaan, Generaal Baron Jacquesstraat, Kiekenstraat, Koning Albertstraat, de Grote markt, Maria Doolaeghestraat, Stationsstraat, Bortierlaan en Admiraal Ronarchstraat. Maandagavond wordt aan de gemeenteraad de goedkeuring gevraagd.