Dan toch sms-parkeren

Dan toch sms-parkeren

Bredene Enkele gemeenteraden geleden wimpelde schepen Jacques Deroo het voorstel van Liesbeth Metsu om sms-parkeren mogelijk te maken nog af.

SP.A-raadslid Lionel Clybouw uit Bredene in gedachten al bij N-VA?

Bredene In januari maakte SP.A-gemeenteraadslid Lionel Clybouw in De Zeewacht gewag van een mogelijke overstap naar N-VA. Die overstap lijkt nu een feit want niet alleen profileerde Clybouw zich op de gemeenteraad van 27/2 als een dissidente stem binnen zijn meerderheidsfractie, bronnen binnen N-VA Bredene bevestigden dat hij aan zijn laatste gemeenteraad als SP.A-lid bezig was.

Gemeente wil zelfstandig blijven

Gemeente wil zelfstandig blijven

Bredene De gemeenteraad van Bredene heeft zich unaniem uitgesproken tegen een fusie. Ze steunt daarmee volop het standpunt van het schepencollege dat zich eerder al uitsprak.

Kris Costenoble van SLP naar Open VLD

Bredene Kris Costenoble stapt over naar Open VLD. De penintentiair beamte, ooit gestart bij Jong CD&V en vervolgens lid van Spirit/VlPro/SLP, bekent zich nu tot het liberale gedachtegoed van Open VLD.

Exploitatie Grasduinen op agenda gemeenteraad

Bredene Op maandag 21 september vindt in de raadszaal van het gemeentehuis de eerste gemeenteraad na het zomerreces plaats. Op de vrij beperkte agenda, amper achttien agendapunten, staat onder meer de exploitatie van het recreatiedomein Grasduinen, waarvan de inrichting begin deze week van start ging.

Kerkhoven Sas en Sint-Rikier sluiten

De gemeenteraad heeft op maandag 22 juni zijn akkoord verleend aan de uitbreiding en herinrichting van de begraafplaats Priorij in Bredene Dorp. Meteen werd ook beslist de kerkhoven Sas en Sint-Rikier te sluiten.

Nieuw voorstel voor politiebureau langs de Kennedylaan

Bredene Hoe evolueert het dossier 'nieuw politiebureau'? Met die vraag sloot CD&V-gemeenteraadslid Gilbert Vanleenhove maandag de gemeenteraad af. Burgemeester Willy Vanhooren gaf hem prompt een gedetailleerd verslag van enkele jaren onderhandelen met buur De Haan. Tegelijk lanceerde hij een nieuw voorstel voor een bureau aan de Kennedylaan.

58 kandidaten op wachtlijst buitenschoolse opvang

Bredene Op vraag van CD&V-fractieleider Kristof Vermeire werd tijdens de gemeenteraad van maandag 17 november uitvoerig stilgestaan bij de werking van de buitenschoolse opvang (BKO) en de nieuwe zomerwerking ZWIB. Schepen voor sociale zaken Doris Vermoortel greep de gelegenheid aan om een verdere uitbreiding van de opvangmogelijkheden te bepleiten.

Gemeenteraad keurt 4 RUP's goed

Bredene Vier van de acht ruimtelijke uitvoeringsplannen die het gemeentebestuur op de tekentafel liggen had, zijn op de gemeenteraad van maandag 17 november goedgekeurd. „En dat is vooral een goeie zaak voor al wie bekommerd is om kwalitatief en betaalbaar wonen in Bredene", gaf schepen voor Ruimtelijke Ordening Steve Vandenberghe te kennen.