Begroting 2018 Beernem onder vuur

Begroting 2018 Beernem onder vuur

Beernem Tijdens de voorstelling van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2020 op de gemeenteraad werden zeven beleidsdomeinen vastgesteld: algemene financiering, algemeen bestuur, interne werking en veiligheid, sociale dienstverlening, sociaal en economisch weefsel, duurzaamheid, wonen, verkeer en infrastructuur, talent en ontwikkeling.

Beernem bouwt gebruik pesticiden voort af

Beernem Het milieujaarprogramma 2011 is goedgekeurd in Beernemse Gemeenteraad. Het is een beleidsdocument waarin de gemeentelijke overheid zich engageert om acties uit te voeren in het kader van de samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams Gewest. Hierin wordt het gebruik van pesticiden afgebouwd. Zo heeft men al een reductie doorgevoerd van 51,2 kg in 2007 tot 30,5 kg in 2010.

Ophef over toelage aan privé-crèche

Beernem Tijdens de bespreking van het budget op de gemeenteraad van afgelopen dinsdag wou Sonia Hoedt (Groen!) weten of de toelage van 2.500 euro aan de kindercrèche in Oostveld éénmalig is. Hierop pikte Marc Van Hoecke (BRON) in.

Gemeenteraad blijft met vragen zitten over vervuilde grond op de site Defreest

Beernem Na de actie van SP.A Beernem op de site van de voormalige schrijnwerkerij Defreest, waar vastgoedkantoor Terry een verkavelingsaanvraag heeft ingediend, heeft de OVAM in een brief laten weten dat de gronden niet vervuild zijn. Het dossier was het belangrijkste agendapunt op de gemeenteraad van dinsdag 18 november.