Omgeving kerk Outrijve wordt heringericht

Omgeving kerk Outrijve wordt heringericht

Outrijve In de gemeenteraad van maadagavond legde schepen van Openbare Werken Koen Vansteenbrugge een pakket van werken voor die nog dit jaar en ook volgend jaar op het Avelgems grondgebied worden uitgevoerd.

Avelgem op weg naar 10.000 inwoners

Avelgem Eind vorig jaar telde de Scheldegemeente 9.666 inwoners. Dat blijkt uit het jaarverslag 2012, dat maandagavond aan de gemeenteraad werd voorgelegd.