Meer herbruikbare luiers in Ardooie?

Meer herbruikbare luiers in Ardooie?

Ardooie Op een overigens technisch aangelegde gemeenteraad, pleitte Kimara Goethals (SamenPlus) na afloop om herbruikbare luiers extra te subsidiëren.

Rioleringswerken in Ardooie uitgesteld

Ardooie In een erg technische gemeenteraad werden op budgettair vlak enkele wijzigingen doorgevoerd. De werken aan de Meulebeeksestraat worden uitgesteld.

Mandaat CD&V-voorzitter Rudi Debusschere loopt af

Ardooie De Ardooise en Koolskampse leden van CD&V kunnen straks een nieuwe voorzitter kiezen. Het mandaat van Rudi Debusschere loopt ten einde. Het ziet er naar uit dat Patrick Deman de opvolger wordt.

Aankoop schoolbus op agenda gemeenteraad

Ardooie Op maandag 25 januari staat de eerste gemeenteraadszitting van het nieuwe jaar op het programma. Naast de kennisname van de rekening van het OCMW van 2008, wordt het lastenboek voor de heraanleg van voetpaden en de aankoop van een schoolbus goedgekeurd. (BVB)

Investeringen gaan vooral naar wegenwerken

Ardooie Door het budget van de gemeente goed te keuren, voorziet het bestuur 7.346.110 euro dat geïnvesteerd kan worden. Dat gaat vooral naar wegenwerken. Wij zetten de belangrijkste investeringen even op een rijtje.

Meerjarenplan van kerkfabrieken wordt goedgekeurd

Ardooie Komende maandag staat de laatste gemeenteraad van het jaar op het programma. Die raad zal vooral financieel getint zijn. Zo worden het budget en het meerjarenplan van de Ardooise en Koolskampse kerkfabrieken goedgekeurd.

Bouw nieuwe evenementenzaal deze maand van start

Ardooie Wellicht nog deze maand wordt de eerste steen gelegd voor de bouw van de nieuwe evenementenzaal op het gemeentelijke domein gelegen tussen de Stationsstraat en Melkerijstraat.

Gemeenteraad wil ster geven aan Mathias Sercu

Ardooie In een bijkomend punt op de dagorde van de zitting van de gemeenteraad maandagavond 23 maart deed Kathleen Verhelle (Groep 82) het voorstel om Mathias Sercu een ster te geven naar aanleiding van zijn overwinning in de tv-reeks Steracteur ? Sterartiest op E.

Aankomst wielerwedstrijd Eneco tour op agenda gemeenteraad

Ardooie Vorig jaar was Ardooie aankomst- en startplaats van een rit in de Enecotour. Ook nu weer wil de gemeente gastheer zijn voor de tour. Dit keer niet op zondag en maandag maar met aankomst van de tweede rit op woensdag 19 augustus en start op donderdag 20 augustus.

Bouw van nieuwe polyvalente zaal start in mei

Ardooie Tijdens de algemene vergadering van de gemeentelijke culturele raad kregen de leden inzage in de plannen tot de bouw van een nieuwe polyvalente zaal, de lang verwachte ruimte naast sporthal De Ark. Op 23 maart wordt vrijgegeven wie de zaal zal bouwen.

Culturele raad gaat strenger toezien op subdsidieverdeling

Culturele raad gaat strenger toezien op subdsidieverdeling

Ardooie De culturele raad zal op een nauwkeurige manier de verdeling adviseren van de gemeentelijke toelagen voor culturele verenigingen. Dit kreeg de algemene vergadering van de culturele raad te horen. Een eenvoudige aanvraag kan voortaan niet meer.

OCMW geeft nieuwe reglementering voor stookoliepremie vrij

Ardooie Voor de toekenning van een stookoliepremie ten laste van de federale overheid zijn nieuwe maatregelen van toepassing. De verwarmingsperiode is uitgebreid tot een kalenderjaar. De interventiedrempel is afgeschaft en er wordt een vast bedrag bepaald per liter afhankelijk van de betaalde eenheidsprijs.