Meer kleine winkeldiefstallen gesanctioneerd in Kortrijk

Meer kleine winkeldiefstallen gesanctioneerd in Kortrijk

Kortrijk In Kortrijk heeft de ambtenaar die bevoegd is voor de Gemeentelijke Administratieve Sancties ruim twintig dossiers extra binnen sinds de uitbreiding van de zogenoemde GAS-sanctie. Opvallend is dat het allemaal om kleine winkeldieftallen gaat. Beledigingen en het zoeken naar drugs leverde nog geen dossiers op.

Pas in maart duidelijkheid over overlastboetes

Kuurne Raadsdlid Baldwin Vandenbulcke (Vlaams Belang) heeft moeite met het lang blijven hangen van affiches van bepaalde evenementen die soms weken erna nog niet zijn verwijderd. Hij vindt dat een vorm van sluikstorten want vaak is dat niet op de door de gemeente voorziene aanplakplaatsen zoals de gratis informatietorens.