Containerpark niet meer volledig gratis?

Staden De gemeenteraad komt op maandag 22 december om 19 uur bijeen in het gemeentehuis en zal zich onder meer buigen over het diftarsysteem in te voeren op het containerpark. Indien de raad instemt met de invoering van het systeem zou het recyclagepark niet meer volledig gratis zijn.