"Probeer hier maar tafeltje te vinden in de weekends..."

"Probeer hier maar tafeltje te vinden in de weekends..."

Waregem West-Vlaanderen telde nooit meer restaurants en nooit zo weinig cafés, maar Waregem zou zijn Bourgondische zelve niet zijn mocht het niet tegen die trend ingaan. Vergeleken met beschikbare cijfers van acht jaar geleden is het cafébestand in onze stad zelfs lichtjes gestegen. Tussen 2014 en 2016 evolueerde het aantal volwaardige restaurants van 41 naar 60.