Met 'Iedereen Dichter' op zoek naar stadsgedicht

Tielt Op de Gedichtendag gaf de stad Tielt het startschot van een uniek, poëtisch project: 'Iedereen Dichter'. „We gaan verder dan het concept van een 'stadsdichter' : iedereen krijgt de kans om aan hét stadsgedicht mee te schrijven", duidt cultuurbeleidscoördinator Hendrik Vandenbruwane. 'Iedereen Dichter' wordt begeleid door de gevierde, van Tielt afkomstige, dichteres Sylvie Marie (Sylvie De Coninck).