Schepencollege stelt aannemer aan voor bouw nieuwe fuifzaal

Brugge Het schepencollege heeft vrijdagmorgen vastgesteld dat alle vergunningen binnen zijn om in de voormalige horeca-zaak Kant op het Kraanplein een fuifzaal voor een 100-tal personen in te richten. Meteen is een aannemer aangesteld om de plannen uit te voeren zodat er schot kom in het dossier dat al enkele jaren aansleept. Voorzitter Roeland Van Den Driessche van de stedelijke jeugdraad vernam het nieuws en is bijzonder verheugd dat er nu effectief werk wordt gemaakt van extra ruimte voor jongerenfuiven in de binnenstad.