Lidl verhuist van site Delhaize naar Krekelmotestraat dichtbij Frunpark

Izegem Grootwarenhuis Lidl gaat zich in de nabijheid van het Frunpark vestigen. Iets meer naar het centrum en aan de andere kant van de Krekelmotestraat zijn de werkzaamheden al volop aan de gang. Tegen juni van dit jaar zou de Lidl er de deuren openen. De winkeloppervlakte zou dubbel zo groot worden en ook het personeelsaantal wordt de hoogte in gejaagd.