Evangelische kerk krijgt voortaan subsidies

Evangelische kerk krijgt voortaan subsidies

Ieper De evangelische kerk De Hoeksteen heeft voortaan een eigen kerkfabriek. Dat betekent dat de protestantse kerkgemeenschap voortaan subsidies krijgt van de stad, net als de rooms-katholieke, de andere protestantse en anglicaanse kerkgemeenschappen in de stad.

Stadsbestuur gaat met thesauriebewijzen op zoek naar alternatieve financiering

Ieper Een ietwat ongewoon punt op de agenda van de gemeenteraad afgelopen maandag was de goedkeuring van het principe om zelf thesauriebewijzen te gaan uitschrijven ter financiering van de buitengewone dienst van het stadsbudget 2009, meerbepaald de 15 miljoen euro die nodig is voor de bouw van het nieuwe jeugd- en cultuurcentrum aan het station.