Zilveren Juweel voor Frans Gythiel

Ieper De Ieperse Seniorenraad heeft het Zilveren Juweel toegekend aan de 84-jarige Frans Gythiel. Deze nog actieve senior was jarenlang voorzitter van het Ieperse Davidsfonds. Hij is momenteel nog altijd bestuurslid van deze culturele vereniging, die hem ook heeft voorgedragen voor deze eretitel. Frans Gythiel haalde het van vier andere kandidaten.