Fides Pet Foods wil klacht over geurhinder aanpakken

Fides Pet Foods wil klacht over geurhinder aanpakken

Oostende Bij de milieudienst van de stad Oostende lopen klachten binnen over geurhinder van het bedrijf Fides Pet Foods op het Plassendale industrieterrein. De milieudienst registreert de klachten en heeft ook de milieu-inspectie ingelicht. Een hele tijd geleden is het bedrijf al eens op de vingers getikt. Toch wil Fides Pet Foods constructief meewerken aan een oplossing. Ze vragen klagende omwonenden om hen goed in te lichten wanneer geurhinder optreedt.