Gemeentes stockeren te weinig zout

Gemeentes stockeren te weinig zout

Op de valreep hebben de diensten van de gouverneur een tiental West-Vlaamse gemeentes aan nieuw strooizout kunnen helpen. Vanavond en de komende dagen wordt immers opnieuw sneeuw voorspeld. De dienst noodplanning wijst erop dat leveranciers hun contracten niet kunnen waarmaken, maar ook de gemeentes treffen schuld. Ze moeten veel meer zout stockeren en de aanvraag al in de zomer doen.