Bezetters Lappersfortbos vrezen nieuwe ontruiming

Brugge De bezetters van het Lappersfortbos in Brugge stellen de jongste weken een verhoogde politieactiviteit vast in en rond het bos. Ze vermoeden dat een nieuwe ontruiming wordt voorbereid. De vrederechter besliste eind 2009 dat eigenaar Fabricom de bezetters mag verdrijven.

Ultimatum bezetting Lappersfortbos verstreken

Ultimatum bezetting Lappersfortbos verstreken

Brugge Afgelopen nacht is het ultimatum verstreken over de ontruiming van het Brugse Lappersfortbos. Zoals bekend had een drietal bosbezetters aan de boseigenaar beloofd om het bos tegen die tijd netjes achter te laten. Maar dat was buiten een nieuwe groep bezetters gerekend, die zich niet gebonden voelden aan de overeenkomst.

Fabricom bereidt ontruiming Lappersfortbos voor

Brugge Als het Lappersfortbos in Brugge morgen niet is ontruimd zoals contractueel is afgesproken tussen het Groene Gordelfront, drie bezetters en boseigenaar GDF Suez-Fabricom, zal het op termijn worden ontruimd. Dat zegt advocaat Sigfried Sergeant van de bezetters en het Groene Gordelfront. De drie bezetters die het contract ondertekenden, zullen worden gedagvaard door de eigenaar. Met uitspraak kan Fabricom daarna het bos laten ontruimen.

Groen! koopt deel van bedreigde Lappersfortbos

Brugge Groen! trekt een bedrag van 6.000 euro uit om samen met leden en sympathisanten de aankoop van het bedreigde deel van het Lappersfortbos (3,2 hectare) door het Groene Gordel Front en Friends of the Earth te ondersteunen. Groen! roept andere partijen en instanties op om dit voorbeeld te volgen.

Eigenaar wil praten over aankoop Lappersfortbos door bezetters

Brugge Fabricom wil nadenken over het voorstel van het Groene Gordelfront om het bezette stuk Lappersfortbos te kopen. Indien het front tegen volgende week 32.000 mensen vindt die 50 euro willen storten om het stuk bos te redden, vindt een nieuwe afspraak plaats tussen de betrokken partijen.