Parlement El Salvador huldigt Priester Etienne Alliet

Heuvelland Het parlement van El Salvador keurde onlangs een decreet goed waarin de West-Vlaamse priester in zending Etienne Alliet benoemd wordt tot 'bijzondere resident van El Salvador' omwille van zijn grote verdiensten voor dat land en zijn volk.