Allereerste Salon van het Testament in Brugge

Allereerste Salon van het Testament in Brugge

Brugge Op het salon voor het Testament werden 70 goede doelen voorgesteld, waaraan mensen hun erfenis kunnen schenken. En daarbij wordt niet alleen gemikt op kinderloze koppels.

Politieraad Bredene/De Haan erft 250.000 euro

Bredene De politieraad van de zone Bredene/De Haan aanvaardt voorwaardelijk de nalatenschap van Germaine Balaes. De bejaarde vrouw liet bij haar overlijden geen wettelijke erfgenamen na. Ze liet daarom een testament opmaken waarin ze al haar bezittingen aan de politie van De Haan laat.