"Ook hier blijft het knokken"

"Ook hier blijft het knokken"

Oostende Louis Van Belleghem (53) leidde 25 jaar herenkledingzaak Coventry in de Alfons Pieterslaan. In maart startte hij een nieuwe zaak pal in het centrum, Louis Gentlemen Shop, in de Ensorgalerij. "In de Alfons Pieterslaan waren er te weinig nieuwe passageklanten. De dagen duurden me er te lang", vertelt hij. "In het centrum komen wel veel toevallige klanten, maar ook hier is het knokken. En het Centrummanagement mag wel wat meer luisteren naar de mensen in het veld."