Protest tegen hoogspanningsplannen neemt toe in Zeebrugge & Damme

Protest tegen hoogspanningsplannen neemt toe in Zeebrugge & Damme

Zeebrugge In Damme en Zeebrugge neemt het protest toe tegen het Stevin-project. Om de elektriciteit van de Off shore windmolenparken het binnenland in te voeren voorziet netbeheerder Elia in beide gemeenten belangrijke ingrepen. Dat betekent ondermeer voor Damme dat er bovengronds ruim 11 km hoogspanningslijnen bijkomen. En in Zeebrugge waar de zeekabel aan land komt wordt er een hoogspanningscentrale gebouwd.