Vergunningen voor recyclageproject Luc Desender in Oostende

Vergunningen voor recyclageproject Luc Desender in Oostende

Oostende De oud-topman van Electrawinds wil een afvalverwerkingsinstallatie bouwen in de achterhaven van Oostende. Er is al een bouw- en milieuvergunning afgeleverd voor het innovatieve recyclagebedrijf dat de naam RenaSci meekrijgt.

De angst voor de wind en de weifelende overheid

De angst voor de wind en de weifelende overheid

Diksmuide Peter Bossu - In het Energieplan van de Vlaamse Regering staat onder meer dat er de komende 5 jaar 280 bijkomende windturbines moeten geplaatst worden. Logisch want om onze gevaarlijke en stilaan op de draad versleten kerncentrales te vervangen zijn er goeie alternatieven nodig.

Geen milieuvergunning voor Biostoom en Biosort in Oostende

Geen milieuvergunning voor Biostoom en Biosort in Oostende

Oostende Vlaams minister Joke Schauvliege heeft de milieuvergunningsaanvraag van de nv Electrawinds voor de uitbreiding van de bestaande verbrandingsoven Biostoom met 34.000 ton per jaar behandelde huishoudelijke afvalstoffen geweigerd.