Crowdfunding moet oorlogsgeheimen Wijtschate prijsgeven

Crowdfunding moet oorlogsgeheimen Wijtschate prijsgeven

Wijtschate In 2014 werd de verkaveling voor de Kapellerie met de bouw van 29 woningen goedgekeurd. In 2015 werden proefsleuven getrokken om te zien of er archeologie in de bodem zat, wat het geval was. Het project Whitesheet 2018 zoekt 140.000 euro om de opgravingen te doen, zodat de archeologische werken in het voorjaar van 2018 van start kunnen gaan.