20 jaar na invoering van decreet is duizend hectare duinen gevrijwaard

20 jaar na invoering van decreet is duizend hectare duinen gevrijwaard

De Panne Alles samen 21 miljoen euro. Dat is het bedrag dat de Vlaamse overheid in bijna 20jaar al heeft uitbetaald aan eigenaars van bouwpercelen die door het duinendecreet niet meer konden bebouwd worden. Nog altijd is er juridische discussie over 9 percelen. Al bij al zijn zo 1000 hectare duinen gevrijwaard van verkaveling.