Zes prijzen voor duurzaam kustbeheer
Zes prijzen voor duurzaam kustbeheer
Zes prijzen voor duurzaam kustbeheer
Zes prijzen voor duurzaam kustbeheer
Zes prijzen voor duurzaam kustbeheer
Zes prijzen voor duurzaam kustbeheer
01656172010-06-01 15:16:292015-02-19 20:53:192010-06-01 15:16:28KWPas de parutionNormalarticleNieuwsKW

Zes prijzen voor duurzaam kustbeheer

Oostende In het Fort Napoleon zijn dinsdag in aanwezigheid van Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) zes Awards voor Duurzaam Kustbeheer uitgereikt. De Internationale Tweedaagse van Blankenberge en het project Duin en Zee in Oostende kregen de quotering "uitmuntend".

autohttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/zes-prijzen-voor-duurzaam-kustbeheer/article-normal-165617.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/zes-prijzen-voor-duurzaam-kustbeheer/article-normal-165617.htmlhttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/http://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/
Zes prijzen voor duurzaam kustbeheer

Oostende Milieuzorg en afvalbeheer

Oostende De tweedaagse voettocht van Blankenberge zet al jaren aan tot lichaamsbeweging, maar doet ook inspanningen op het vlak van milieuzorg, onder meer bij het afvalbeheer en door bevoorrading met "fair trade"-producten. De omgevingswerken Duin en Zee herstellen de natuur in een verloederde omgeving, met bijzondere aandacht voor het behoud van open ruimte voor spelende kinderen. De site wordt ook veiliger gemaakt.

Oostende 12 kandidaten

Oostende De prijzen zijn een initiatief van het Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer in het kader van de campagne "De kust kijkt verder" van dit coördinatiepunt. Er werden dit jaar twaalf kandidaturen ingediend. De vier andere prijzen gaan naar het energiebesparingsproject EOS van stad Oostende, het fietsproject Trap&Tram van Westtoer, het natuurherinrichtingsproject van de Zwinduinen en -polders (ZENO) van het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse overheid, en naar Dorp inZicht van de gemeente Middelkerke waarbij de landelijke dorpen achter de drukke kustlijn leefbaarder worden gemaakt door kleine en grote ingrepen.

Oostende Innovatie

Oostende De gehanteerde criteria voor duurzaamheid zijn innovatie, visie op lange termijn, vermijden van schadelijke gevolgen, een wetenschappelijke basis, een positieve milieukosten-batenanalyse en sociale rechtvaardigheid. Minister-president Peeters uitte de hoop dat in de toekomst ook private initiatieven naar de prijzen zouden meedingen.

Oostende (Belga/Ben)

Oostende Meer hierover in het nieuws op WTV vanaf 18u00. Focus-WTV: nieuws van hier!

8400-OOMEDIUMPZDuurzaam kustbeheerInternationale Tweedaagse van Blankenberge Duin en Zee Oostende