Dudzeelse polders krijgen nieuw uitzicht

De werken aan de Dudzeelse Polder in de achterhaven van Zeebrugge zijn gestart. Dat wordt een zilt grasland, de perfecte habitat voor de fuut, tureluur en andere weidevogels. 80 hectare van de Dudzeelse polder is natuurgebied geworden, om te compenseren dat elders in de haven natuurgebied is verloren gegaan.