Esen wil meer verkeersveiligheid

Esen wil meer verkeersveiligheid

Esen Het is goed wonen in Esen, maar aan de verkeersveiligheid schort nogal wat. Dat is de voornaamste conclusie uit de bewonersenquête 'Dorp inZICHT'.

Ruim 70 geïnteresseerden op bewonersvergadering DorpinZicht Slijpe

Middelkerke Dinsdagavond 30 september vond in zaal Ter Zelte een bewonersvergadering plaats in het kader van DorpinZicht, een project dat de bedoeling heeft om samen met de dorpsbewoners na te denken over het alledaagse leven in het dorp en daarna over te gaan tot concrete actie. Meer dan 70 Slijpenaars brachten heel wat ideeën aan.