De wensen van het dorp in kaart brengen

Pervijze Bijna vijf maanden na een eerste open vergadering van Dorp inZicht is een groep vrijwillige Pervijzenaars klaar met het opstellen van een enquête in verband met de leefsituatie in het dorp. De vrijwilligers brengen de vragenlijst persoonlijk aan huis en vragen alle inwoners ouder dan twaalf jaar om ze in te vullen.