Gietersysteem moet onderhoud kerkhof vereenvoudigen

Het gemeentebestuur test op de begraafplaats momenteel een gietersysteem uit. Bedoeling is zo het kerkhof netjes te houden en het onderhoud makkelijker te maken.

Inpalmen van stukje strooiweide zorgt voor beroering

Staden Een stukje strooiweide dat ingepalmd werd voor de aanleg van kleine urnengraven zorgt voor commotie bij de nabestaanden van overledenen wiens as op de weide werd uitgestrooid. Na overleg met schepen Demeulenaere kwam er toch een compromis uit de bus.