VIDEOBLOG (3) Dioxine, over de eerste liefde

VIDEOBLOG (3) Dioxine, over de eerste liefde

Brugge video Elke week van de zomer serveert KW.be je poëzie of proza van de jonge sterschrijfster Lara Taveirne. Omdat dit het seizoen van de liefde is, ontvouwt zich in elke tekst een nieuwe soort liefde: een gemis, een hunker, een afschuw, een vuurwerk. Wees gulzig bij het luisteren, en laat je benevelen.

Minder pcb's, meer zware metalen gevonden bij jongeren in Menen

Minder pcb's, meer zware metalen gevonden bij jongeren in Menen

Menen Bij jongeren die in de buurt van het industrieterrein in Menen wonen zijn minder pcb's en dioxines aangetroffen dan in de rest van Vlaanderen. Dat is het merkwaardige resultaat van een grootschalig gezondheidsonderzoek daar. In de regio van het industrieterrein Grensland heeft de Vlaamse milieumaatschappij jarenlang hoge waarden gemeten en daarom was verder onderzoek nodig. Daaruit blijkt dat in het bloed en de urine van de jongeren wel meer bepaalde zware metalen zitten.

Europees project zoekt naar oorsprong pcb- en dioxineverontreiniging in grensstreek Menen

Menen De aanwezigheid van kankerverwekkende pcb's en dioxine wordt vanaf volgende week een jaar lang gemeten op de Belgisch-Franse grens in Menen, Wervik, Halluin en Bousbecque. Het door Europa gesubsidieerde grensoverschrijdende project "Aeropa", moet de oorsprong van de vervuiling definitief blootleggen, zegt de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

Weer pcb- en dioxinepieken gemeten

Menen De pcb- en dioxine-uitstoot in Menen kende de jongste tijd opnieuw verontrustende pieken. Zo heeft de VMM tussen april en mei een verdrievoudiging van de gemiddelde pcb-uitstoot gemeten in de buurt van het schrootverwerkend bedrijf Galloo. Merkwaardig is ook dat er verderop een enorme piek van uitstoot aan dioxines was, maar volgens de VMM is dat wellicht toevallig, door een brand bijvoorbeeld.