Gemeenteraad keurt invoering diftarsysteem goed

Torhout Zodra het stedelijke recyclagepark vanuit de Guido Gezellelaan naar de Leenstraat verhuist, zal het diftarsysteem in voege treden, waarbij er voor de aanvoer van bepaalde afvalsoorten boven een zekere hoeveelheid betaald moet worden. Toch blijft veel gratis.