Diftar eind 2013 ook in Langemark

Langemark-Poelkapelle Diftar komt er aan eind 2013 in Langemark. Dat besliste de gemeenteraad. Volgens Robert Barthier (Welzijn) zullen de kosten voor de gebruikers verhogen, de service verminderen en het sluikstorten toenemen. "De kosten-baten analyse is veel te rooskleurig opgesteld. Een jaarlijkse netto-opbrengst van 21.500 euro zal niet gehaald worden."

Mirom versnelt uitbouw containerparken met Diftar-systeem

Mirom versnelt uitbouw containerparken met Diftar-systeem

Roeselare Vanaf 1 juli volgend jaar treedt het nieuwe Vlaamse afvalstoffendecreet in werking. Wie vanaf dan grofvuil naar het containerpark brengt, moet dan in principe overal betalen. Nu is het recyclagepark in de éne gemeente nog gratis, terwijl je elders wel moet betalen voor bepaalde soorten afval. De prijsverschillen zijn daarbij soms groot. De intercommunale MIROM is bezig met de versnelde uitbouw van uniforme Diftar- parken in haar 15 West-Vlaamse gemeenten.

Jeugdbewegingen gratis naar containerpark

Jeugdbewegingen gratis naar containerpark

Heuvelland Jeugdverenigingen van Heuvelland zullen nu toch gratis hun groot huisvuil naar het gemeentelijk containerpark mogen brengen. Sinds de invoering van het Diftar-systeem, waarbij betaald moet worden volgens het gewicht dat aangevoerd wordt, was dat ook voor jeugdverenigingen niet meer gratis.

Patrick Degroote (N-VA) trekt van leer tegen nieuwe regeling voor containerparken

Oostkamp Na één jaar werking van de Oostkampse diftar-containerparken werd een eenduidig huisreglement ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. Gemeenteraadslid Patrick Degroote (N-VA) is niet te spreken over dat nieuwe reglement en trekt fel van leer tegen de vastgelegde bepalingen. „Pure kolder", vindt hij.

Containerpark niet meer volledig gratis?

Staden De gemeenteraad komt op maandag 22 december om 19 uur bijeen in het gemeentehuis en zal zich onder meer buigen over het diftarsysteem in te voeren op het containerpark. Indien de raad instemt met de invoering van het systeem zou het recyclagepark niet meer volledig gratis zijn.

Vuilniszakken uit straatbeeld

Lo-Reninge Vanaf 1 januari 2009 start de selectieve huisvuilomhaling in Lo-Reninge. Dan treedt het DIFTAR-systeem in werking met de invoering van een groene gft-container en een grijze restafvalcontainer. Een grondige verandering die dan ook de nodige uitleg vereist. Daarom vindt op 4 en 5 september een tweetal infovergaderingen plaats.