Strooizout voor particulieren

Brugge Eigenaars, huurders of vruchtgebruikers zijn verplicht sneeuw en ijsplekken op het eigen voetpad en in de straatgreppels op te ruimen (een vrije strook maken van 1 meter breedte op het voetpad volstaat). Zoals vorige jaren wordt opnieuw strooizout verkocht voor particulieren tegen 1,60 euro per 10 kg.

Nieuwe openingsuren gemeentehuis

Ichtegem Het Ichtegemse gemeentebestuur wil werk maken van meer toegankelijkheid. Daarom past het bestuur de openingsuren van de gemeentehuizen aan vanaf 1 januari 2009.