Respiro uit Kortrijk speelt 'vrolijke dansen uit de Renaissance'

Respiro uit Kortrijk speelt 'vrolijke dansen uit de Renaissance'

Kortrijk 40 muzikale Lokale Helden palmen op 28 april de Budastraat, Overleiestraat, Sint-Amandsplein en de Sint-Amandslaan in. Een van hen is Ensemble Respiro, een groep muzikanten die gepassioneerd is door oude muziek, vooral uit de renaissance- en barokperiode.