Provincie legt 9 miljoen euro voor UNIE-K nu definitief vast

Provincie legt 9 miljoen euro voor UNIE-K nu definitief vast

Brugge Dit werd vorige week beslist door de Deputatie. UNIE-K zal met dit bedrag 12 woningen voor 120 mensen renoveren, het Groot Magdalenagoed tot hippotherapiecentrum ombouwen en een therapeutisch zwembad bouwen voor het dienstverleningscentrum Ons Erf in Brugge.

Deputatie weigert sloop Villa Rozenkrans in Kortrijk

Deputatie weigert sloop Villa Rozenkrans in Kortrijk

Kortrijk Het residentiële bouwproject aan de Koning Leopold III-laan in Kortrijk, waarvoor de villa Rozenkrans zou gesloopt worden, staat op de helling. De deputatie van de provincie West-Vlaanderen weigert de bouwaanvraag.

Roeselare : "Shanks biedt onvoldoende garanties tegen geurhinder"

Roeselare : "Shanks biedt onvoldoende garanties tegen geurhinder"

Rumbeke De termijn voor het officieel verlenen van advies met betrekking tot de vernieuwing van de milieuvergunning van Shanks Vlaanderen in de Regenbeek is verstreken, maar in een brief aan de deputatie maakt de stad Roeselare een aantal opmerkingen. "De voorgestelde maatregelen bieden onvoldoende garanties."