Zee van toen in boek

Zee van toen in boek

Oostende In het Vlaams Instituut voor de Zee in Oostende is het boek DE ZEE VAN TOEN voorgesteld. Het boek maakt deel uit van een project rond de visserij en de natuur van de zuidelijke Noordzee tussen 1930 en 1980. En daarvoor werd een beroep gedaan op het geheugen en de ervaring van vissers op rust. En dat leverde heel wat interessante informatie op over het zeemilieu en de vangsten.