Bouwproject op De Brem moet kleinschaliger

Oostende Het Oostendse wijkcomité Leefbaar Westerkwartier haalt deels gelijk in zijn protest tegen een bouwproject van de groep Sleuyter en het OCMW. Langs de Elisabethlaan worden dienstencentrum De Schelpe en begeleidingstehuis De Brem gesloopt en vervangen door een nieuw wooncomplex. De plannen botsten op hevig protest van de mensen in de buurt.